Fibowin | Nghĩa vụ thành viên VIP nhận hoa Hồng miễn phí

NGHĨA VỤ ĐẠI LÝ

Đây là thỏa thuận giữa bạn (“Đại lý”) và chúng tôi (“Công ty”). Thỏa thuận mô Thành viên VIP fibowin

tả cách chúng ta sẽ làm việc cùng nhau và các khía cạnh khác của mối quan hệ kinh doanh của chúng ta.

Công ty có thể thay đổi, thêm và chấm dứt bất kỳ phần nào trong Nghĩa vụ Đại lý này theo quyết định riêng của mình.

Nghĩa vụ VIP

Đại lý có nghĩa vụ:

2.1. tuân thủ các quy định của tất cả các Điều khoản và Điều kiện khi sử dụng Dịch vụ và tiến hành các Hoạt động trên Trang web;

2.2. chịu trách nhiệm riêng về tất cả các hành động và thiếu sót của Đại lý, bao gồm cả trách nhiệm quảng bá Công ty hoặc giúp khách hàng của Đại lý tiến hành Hoạt động trên Trang web; 2.3. tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chiến lược và xem xét các rủi ro có thể xảy ra từ Hoạt động khi sử dụng Dịch vụ;

2.4. đăng ký trên Trang web chỉ một (1) Tài khoản. Nếu việc Đại lý có nhiều Tài khoản được phát hiện, việc cung cấp Dịch vụ sẽ bị hủy và các Dịch vụ khác sẽ không được thực hiện. Công ty có quyền phong tỏa tất cả các Tài khoản của Đại lý và tiền của Đại lý có trong đó sẽ không được coi là nghĩa vụ của Công ty đối với việc rút tiền có lợi cho Đại lý.

2.5. chỉ làm việc với Công ty và chỉ quảng bá các sản phẩm của Công ty sau khi trở thành đối

tác của Công ty, việc hợp tác với các công ty cạnh tranh khác và quảng bá các sản phẩm khác có khả năng cạnh tranh với sản phẩm của Công ty bị nghiêm cấm. Người dùng đồng ý rằng việc tham gia vào các hoạt động không tuân thủ quy định như vậy có nghĩa là người dùng đã vi phạm thỏa thuận đối tác giữa Công ty và người dùng. Do đó, việc cung cấp Dịch vụ và các chương trình hợp tác sẽ bị hủy bỏ. Công ty có quyền khóa tất cả các Tài khoản của Khách hàng và Công ty sẽ không có nghĩa vụ rút hoặc thanh toán tiền cho Khách hàng cũng như các khoản hoa hồng có trong đó.

2.6 không đưa ra tuyên bố dẫn đến hiểu lầm về rủi ro khi giao dịch và đầu tư khi quảng bá

Công ty. Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm đại lý đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm này bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố “không mất vốn”, “lợi nhuận được đảm bảo” và “giao dịch không rủi ro”. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi hoạt động của các đại lý mới để khóa và cấm vĩnh viễn tất cả các đại lý vi phạm chính sách này.

2.7 tạo các tài liệu quảng cáo tuân thủ tất cả các hạn chế được quy định trong Nghĩa vụ của Đại lý. Các tài liệu quảng cáo phải được tạo ra một cách tận tâm và thiện chí, không được vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của Công ty, quyền và lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào, lợi ích công cộng và đạo đức; không được gây khó chịu và không được vi phạm các yêu cầu của luật hiện hành theo bất kỳ cách nào khác. Ngoài ra, các tài liệu quảng cáo không được làm giảm uy tín Công ty, Khách hàng của Công ty cũng như danh tiếng và quyền hạn của Khách hàng. Các tài liệu quảng cáo không được gây hiểu lầm cho Khách hàng của Công ty. Trong trường hợp Đại lý sử dụng bất kỳ tài liệu Quảng cáo nào đi ngược lại chính sách của Công ty, Công ty sẽ ngay lập tức khóa tài khoản của Đại lý vào Chương trình mà không cần thông báo trước cho Đại lý. Và Đại lý cũng sẽ phải miễn trách nhiệm cho Công ty, giám đốc, người đứng đầu, cổ đông, nhân viên và Trang web này khỏi bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba liên quan đến bất kỳ hành

động tương tự nào của Đại lý.

2.8 thực hiện các hoạt động quảng bá phải có thông tin về rủi ro khi làm việc với các công cụ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *